Malteserriddernes Hospitalsorden

Komturiet Dagmar

Order of Saint John of Jerusalem

Knights Hospitaller

 Hjem   

Nyheder Historie Værdier Grundsyn Profil Aktiviteter Komturier Medlemmer Forum donati Links

Kontakt

Ordenens fundament

 

Et medmenneskeligt, kristent fællesskab, sammensat af mennesker, der har evne, kompetence og vilje til at gøre en indsats for mennesker i nød og sikre bedre vilkår for denne verdens syge og fattige.

 

Værdigrundlaget

 

Ordenens grundlag er forankret i gamle kristne og ridderlige grundprincipper herunder barmhjertighed og broderskab.

 

Kodeks

 

  • At have kendskab til ordenens historie og traditioner.
  • At forholde sig positivt til arbejdet i kristne, fælleskirkelige sammenhænge.
  • At have øje for nød blandt medmennesker
  • At være venlig og imødekommende
  • At arbejde med sig selv og sit livsgrundlag
  • At udvise respekt og ansvarlighed i forhold til medmennesker
  • At hjælpe lindre og trøste mennesker i nød.
  • At arbejde frivilligt med humanitære og administrative opgaver i ordenen
  • At udvise loyalitet og respekt for ordenen
  • At være sig bevidst, at det er en ære at bære det hvide malteserkors

 

 

Malteserriddernes Hospitalsorden

 

har sine rødder tilbage til 1150, hvor købmænd fra Almafi etablerede et hospital i Jerusalem.

 

Ordenen er en del af det verdensomspændende Malteserordens-

system OSJ.

 

Ordenen er et økumenisk kristent og upolitsk samfund.

 

Ordenen arbejder under mottoet Pro Fide - Pro utilitate Hominum.

 

For Troen - For menneskers vel.

 

Vi baserer os på Kong Peter II af Jugoslaviens konstitution af 1964, der følger FN´s charter om menneskerettigheder.

 

Ordenen optager både mænd og kvinder.

 

 

MRHdk.dk © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use