Malteserriddernes Hospitalsorden

Komturiet Dagmar

Order of Saint John of Jerusalem

Knights Hospitaller

 Hjem   

 

Nyheder Historie Værdier Grundsyn Profil Aktiviteter Komturier Medlemmer Forum donati Links

 

Kontakt

Spændende links med relation OSJ og vores historie

 

OSJ Malta - Verdensorganisationen

 

http://www.osjmalta.org

 

OSJ´s internationale ordensgrene

 

Det italienske priorat

 

http://www.cavalieriospitalieri.it/site/eng.html

 

Andre ordner, ordensgrene  og spændende sider

 

Nyt link : Fremrangende afhandling om johanniternes klostervæsen i Skandinavien.

 

http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/phd_hum/afhandlinger/2010/Christer%20ph%20d%20afhandling%202.pdf

 

Michael Fosters store linksamling om ordenens historie. Bemærk at mange links ikke længere fungerer.

 

http://www.orderstjohn.org/osj/history.htm

 

God side med megen information om kirke, ordens- og klosterliv

 

http://www.jmarcussen.dk/

 

 

 

 

 

 


Malteserriddernes Hospitalsorden

 

har sine rødder tilbage til 1150, hvor købmænd fra Almafi etablerede et  hospital i Jerusalem.

 

Ordenen er en del af det verdensomspændende Malteserordens-

system OSJ

 

Ordenen er et økumenisk kristent og upolitsk samfund.

 

Ordenen arbejder under mottoet Pro Fide - Pro utilitate Hominum.

 

For Troen - For menneskers vel.

 

Vi baserer os på Kong Peter II af Jugoslaviens konstitution af 1964, der følger FN´s charter om menneskerettigheder.

 

Ordenen optager både mænd og kvinder.

 

 

MRHdk.dk © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use