Malteserriddernes Hospitalsorden

Komturiet Dagmar

Order of Saint John of Jerusalem

Knights Hospitaller

 Hjem   

Nyheder Historie Værdier Grundsyn Profil Aktiviteter Komturier Medlemmer Forum donati Links

Kontakt

Historie

 

Ordenens historie begynder i Jerusalem i middelalderen. Jerusalem var mål for tusinder af pilgrimme fra hele Europa, og i 1150 stiftede købmænd fra Almafi et hospital, der skulle tage sig af de rejsende.

 

Hospitalet blev drevet af benediktinermunke, under ledelses af prioreren Gerardo de Sasso.

 

Efter det første korstog 1096-1099 skabte Gerardo sammen med korsridderne en ny struktur omkring hospitalsarbejdet, og opbyggede  dermed en en ny orden,  hvis skytshelgen og navngiver blev - Johannes Døberen.

 

I første omgang drev man hospitalet i Jerusalem. Omkring 1150 påtog ordenen sig også beskyttelsen af pilgrimmene.

 

Efter Jerusalems fald i 1291 flyttede ordenen først til Cypern, og derfra videre til Rhodos i 1320. Rhodos faldt imidlertid i tyrkerns hænder efter en lang belejring i 1523, hvor ordenen derefter måtte flygte til Italien.

 

I 1530 fik ordenen tildelt Malta som len af den spanske konge, og fra denne tid kendes ordenen som Malteserordenen.

 

I årene herefter byggedes et storhospital, der gratis behandlede mennesker fra det meste af Europa. Hospitalet udviklede en ekspertise i kirurgi, medicin og hygiejne som har dannet model for senere patientbehandling.

 

I 1798 blev ordenen fortrængt fra Malta af Napoleon, og i første omgang fandt den sit nye hjem i Skt. Petersborg.

 

Malteserriddernes Hospitalsorden er den danske oversættelse af ordene "Knights Hospitaller", og er således ikke nogen selvstændig eller selvbestaltet orden.

 

I Danmark findes der andre ordensgrene med russiske rødder. Malteserridders Hospitalsorden samarbejder i Malteserrådsregi med de fleste af disse. 

 

 

 

Malteserriddernes Hospitalsorden

 

har sine rødder tilbage til 1150, hvor købmænd fra Almafi etablerede et hospital i Jerusalem.

 

Ordenen er en del af det verdensomspændende Malteserordens-

system OSJ.

 

Ordenen er et økumenisk kristent og upolitsk samfund.

 

Ordenen arbejder under mottoet Pro Fide - Pro utilitate Hominum.

 

For Troen - For menneskers vel.

 

Vi baserer os på Kong Peter II af Jugoslaviens konstitution af 1964, der følger FN´s charter om menneskerettigheder.

 

Ordenen optager både mænd og kvinder.

 

 

MRHdk.dk © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use