Malteserriddernes Hospitalsorden

Komturiet Dagmar

Order of Saint John of Jerusalem

Knights Hospitaller

 Hjem   

Nyheder Historie Værdier Grundsyn Profil Aktiviteter Komturier Medlemmer Forum donati Links

Kontakt

Grundsyn og motto

 

Under mottoet "Pro Fide, Pro utilitate Hominum", for troen og menneskers vel er det vores opgave som en økumenisk kristen orden:

 

  • at udvikle og i størst mulige udstrækning stille ordenens ydelser til rådighed, hvad angår den velgørenhed, der kan sættes i værk for Vor Herres syge og fattige - såvel materiel som åndelig henseende.

 

  • at udvikle korpsånd og personlige netværk i hele Ordenen gennem udveksling af viden, erfaring og arbejdsmetoder for derved at opnå de bedst mulige resultater.

 

  • at arbejde intenst, men diskret på rekruttering af seriøse personer til arbejdet i Ordenen med det forrmål at udvide indsatsen overfor mennesker i nød verden over.

 

  • at skabe et klima internt i ordenen, som ved opmuntring og ros kan anspore og begejstre ridderskabets medlemme til at vie deres energi til ordenens formål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malteserriddernes Hospitalsorden

 

har sine rødder tilbage til 1150, hvor købmænd fra Almafi etablerede et hospital i Jerusalem.

 

Ordenen er en del af det verdensomspændende Malteserordens-

system OSJ.

 

Ordenen er et økumenisk kristent og upolitsk samfund.

 

Ordenen arbejder under mottoet Pro Fide - Pro utilitate Hominum.

 

For Troen - For menneskers vel.

 

Vi baserer os på Kong Peter II af Jugoslaviens konstitution af 1964, der følger FN´s charter om menneskerettigheder.

 

Ordenen optager både mænd og kvinder.

 

 

MRHdk.dk © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use