Malteserriddernes Hospitalsorden

Komturiet Dagmar

Order of Saint John of Jerusalem

Knights Hospitaller

 Hjem   

Nyheder Historie Værdier Grundsyn Profil Aktiviteter Komturier Medlemmer Forum donati Links

Kontakt

Forum Donati

 

Forum donati tjener to formål i Malteserriddernes hospitalsorden.

 

1. Introduktionsforum for kommende riddere og damer.

 

2. Forum for personer, der kan bidraget til ordenens liv og udvikling uden af være medlem af ordenen.

 

Nye riddere optages via Forum Donati, hvor man arbejder med ordenens aktiviteter i 1-2 år, før man endeligt optages i ordenen.

Dette gøres for at aspiranten kan lære ordenen godt at kende, før man optages og det giver aspiranten en mulighed for at træffe en beslutning om optagelse på et oplyst grundlag.

 

Forum Donati danner også center for personer, der har bidraget økonomisk eller med arbejde til ordenens udvikling, men som ikke ønsker en egentlig optagelse.

 

 

Erling Oddershede der blev optaget i Forum donati i 2012


 

 

 

 

Malteserriddernes Hospitalsorden

 

har sine rødder tilbage til 1150, hvor købmænd fra Almafi etablerede et hospital i Jerusalem.

 

Ordenen er en del af det verdensomspændende Malteserordens-

system OSJ.

 

Ordenen er et økumenisk kristent og upolitsk samfund.

 

Ordenen arbejder under mottoet Pro Fide - Pro utilitate Hominum.

For Troen - For menneskers vel.

 

Vi baserer os på Kong Peter II af Jugoslaviens konstitution af 1964, der følger FN´s charter om menneskerettigheder.

 

Ordenen optager både mænd og kvinder.

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use